Thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2015

Nhủ danh cho con

Nhũ danh là tên gọi thân mặt hoặc yêu quý mà người nhà hoặc bạn bè gọi trẻ từ 1úc chúng còn nhỏ đến ... thumbnail 1 summary
 • Nhũ danh là tên gọi thân mặt hoặc yêu quý mà người nhà hoặc bạn bè gọi trẻ từ 1úc chúng còn nhỏ đến ...

  Tên tục cho con

  Tên tục ở đâu cũng có, nhất là ở nông thôn, nhưng do sự phát triển của văn hoá khoa học, mức sống củ... thumbnail 1 summary
 • Tên tục ở đâu cũng có, nhất là ở nông thôn, nhưng do sự phát triển của văn hoá khoa học, mức sống củ...

  Cấm kỵ khi đặt tên

  Đặt tên là hiện tượng văn hoá và cũng là hoạt động văn hoá, mới đầu đã chịu ẳnh hưởng và trói buộc c... thumbnail 1 summary
 • Đặt tên là hiện tượng văn hoá và cũng là hoạt động văn hoá, mới đầu đã chịu ẳnh hưởng và trói buộc c...

  Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015

  Chú ý đặt tên cho con gái

  Phụ nữ có đặc trưng khác hẳn nam giới trong xã hội. Trong chế độ phong kiến nước ta, do phụ nữ bị áp... thumbnail 1 summary
 • Phụ nữ có đặc trưng khác hẳn nam giới trong xã hội. Trong chế độ phong kiến nước ta, do phụ nữ bị áp...

  Chú ý đặt tên cho con trai

  Từ sau chế độ mẫu hệ tan rã đến ngày hôm nay, nam giới luôn đóng vai trò chủ đạo trong các mối quan ... thumbnail 1 summary
 • Từ sau chế độ mẫu hệ tan rã đến ngày hôm nay, nam giới luôn đóng vai trò chủ đạo trong các mối quan ...

  Tên được tặng

  Nhiều người có tên không phải cha mẹ đặt cho, lý do có rất nhiều: Có thể văn hoá thấp, không am hiểu... thumbnail 1 summary
 • Nhiều người có tên không phải cha mẹ đặt cho, lý do có rất nhiều: Có thể văn hoá thấp, không am hiểu...

  Đặt tên theo 12 con giáp

  12 con giáp là Thử, Ngưu, Hổ, Mão, Long, Xà, Mã, Dương, Hầu, Kê, Khuyển (Cẩu), Trư, tổng cộng 11 độn... thumbnail 1 summary
 • 12 con giáp là Thử, Ngưu, Hổ, Mão, Long, Xà, Mã, Dương, Hầu, Kê, Khuyển (Cẩu), Trư, tổng cộng 11 độn...

  Đặt tên theo tùy hứng

  Nguyễn Văn Chương được vua Tự Đức chuyển thành Nguyễn Tri Phương. Việc đặt tên tùy hứng này đòi hỏi ... thumbnail 1 summary
 • Nguyễn Văn Chương được vua Tự Đức chuyển thành Nguyễn Tri Phương. Việc đặt tên tùy hứng này đòi hỏi ...

  Đặt tên theo 'quờ tay'

  Từ xưa đến nay, nhiều nơi có phong tục đặt tên "quờ tay", tức là khi trễ đủ tuổi, bày các ... thumbnail 1 summary
 • Từ xưa đến nay, nhiều nơi có phong tục đặt tên "quờ tay", tức là khi trễ đủ tuổi, bày các ...

  Đặt tên theo giấc mơ

  Mơ chỉ là hiện tượng tâm sinh lý bình thưởng. Trể chưa sinh, nếu có giấc mơ đẹp, có thể dự đoán trẻ ... thumbnail 1 summary
 • Mơ chỉ là hiện tượng tâm sinh lý bình thưởng. Trể chưa sinh, nếu có giấc mơ đẹp, có thể dự đoán trẻ ...

  Đặt tên vì ngưỡng mộ

  Từ xưa đến nay, ngưỡng mộ danh nhân, sùng bái vĩ nhân 1à một phần quan trọng trong nét đẹp nhân loại... thumbnail 1 summary
 • Từ xưa đến nay, ngưỡng mộ danh nhân, sùng bái vĩ nhân 1à một phần quan trọng trong nét đẹp nhân loại...

  Đặt tên theo trước và sau khi sinh

  Khi đứa trề cất tiếng khóc chào đời, có thể xung quanh đó xẩy ra rất nhiều chuyện, kể cả bản thân đứ... thumbnail 1 summary
 • Khi đứa trề cất tiếng khóc chào đời, có thể xung quanh đó xẩy ra rất nhiều chuyện, kể cả bản thân đứ...

  Đặt tên theo địa danh

  Đặt tên theo địa danh, thường là lấy nơi sinh, quê quán cha mẹ, nơi sinh sống hay nơi gặp nhau của c... thumbnail 1 summary
 • Đặt tên theo địa danh, thường là lấy nơi sinh, quê quán cha mẹ, nơi sinh sống hay nơi gặp nhau của c...

  Đặt tên theo ý muốn bề trên

  Tư xưa đến nay, mọi người luôn đề xướng quan niệm truyền thống phong kiến là con nối nghiệp cha"... thumbnail 1 summary
 • Tư xưa đến nay, mọi người luôn đề xướng quan niệm truyền thống phong kiến là con nối nghiệp cha"...

  Đặt tên theo trưởng thứ

  Cách đặt tên này cũng có thể liên kết anh chị em trong gia đình, tạo ra sự hoà thuận, phát triển. Tr... thumbnail 1 summary
 • Cách đặt tên này cũng có thể liên kết anh chị em trong gia đình, tạo ra sự hoà thuận, phát triển. Tr...

  Đặt tên theo thời gian

  Đặt tên theo thời gian sinh Ià một phong tục truyền thống trong đặt tên được mọi người thích sử dụng... thumbnail 1 summary
 • Đặt tên theo thời gian sinh Ià một phong tục truyền thống trong đặt tên được mọi người thích sử dụng...

  Đặt tên theo phái sinh của họ

  Phái sinh ở đây là dựa vào họ để triết tư hay mô phỏng để đặt tên. Cách đặt tên này rất linh hoạt, t... thumbnail 1 summary
 • Phái sinh ở đây là dựa vào họ để triết tư hay mô phỏng để đặt tên. Cách đặt tên này rất linh hoạt, t...

  Dựa vào đồng âm

  Các bạn hay chú ý trong cuộc sống sẽ chú ý sẽ phát hiện thấy, rất nhiều họ tên khi đọc lên đều cảm t... thumbnail 1 summary
 • Các bạn hay chú ý trong cuộc sống sẽ chú ý sẽ phát hiện thấy, rất nhiều họ tên khi đọc lên đều cảm t...